ΑΓΑΠΗ)|(ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑ)|(ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ


Η Σύσταση και η Λειτουργία του Ανθρώπου


Οι 3 Αρχές και οι 4 Καταστάσεις (απόσπασμα)

 Ο Άνθρωπος, λοιπόν, το απειροελάχιστο αυτό μόριο του Σύμπαντος, συνίσταται επί της Γης, όπως και αλλού, από τις τρεις Αρχές, οι οποίες είναι:

  το Πνεύμα, αρχή ενεργητική

  η Ψυχή, αρχή παθητική, και

   το Σώμα, αρχή ουδέτερη.

 Οι τρεις αυτές αρχές, ατομικοποιημένες στην περίπτωσή του κάθε ανθρώπου, και αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους, μέσα στον άνθρωπο, παράγουν τέσσερις καταστάσεις, οι οποίες είναι:

– το Εγώ, δηλ. η ατομική συνείδηση, κατάσταση που χαρακτηρίζει και συνοψίζει την αρχή-πνεύμα και γι αυτό τοποθετείται σχηματικά υπεράνω του πνεύματος.

– την Νοητική κατάσταση, στην οποία αποτυπώνονται οι επιδράσεις του πνεύματος (ιδέες) επί της ψυχής ως έννοιες, αλλά και η επιδράσεις, εκ του σώματος (εμπειρίες), ως γνώσεις.

– την Αισθητηριακή (ψυχική ή συναισθηματική) κατάσταση, που μεσολαβεί μεταξύ πνεύματος και σώματος, για να  μεταφέρει δια των συναισθημάτων τα εξωτερικά ερεθίσματα ως πληροφορίες στο πνεύμα και τις εντολές του πνεύματος ως λειτουργίες και κινήσεις στο σώμα.

– την Αιθερική ή νευρική κατάσταση, η οποία είναι απόρροια του σώματος, υπό την επίδραση του πνεύματος (η ‘Αύρα’, κατά τους διορατικούς)

 Η σύσταση και λειτουργία του ανθρώπου, ο οποίος είναι ενσαρκωμένος και ζει μέσα στην  υλική δημιουργία, είναι αυτή την οποία μόλις περιέγραψα: Οι 3 αρχές και οι 4 καταστάσεις τους.

 

 

(Απλή σχηματική αναπαράσταση των προηγουμένων εννοιών)

)|(

 

Αφήστε το σχόλιό σας

Γράψτε πρώτοι ένα σχόλιο

avatar
wpDiscuz